BANRISK - the Stanford Game XII edycja


 Strona główna
O Banrisku
Etapy gry
Regulamin Konkursu
Warszawski Instytut Bankowości


Zaloguj do gry
O Banrisku
2015-07-16

BANRISK – the Stanford Game to intensywny program szkoleniowy w warunkach rywalizacji konkursowej, wykorzystujący najnowszą wersję znanej na całym świecie gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem. Jest to najlepsze narzędzie do doskonalenia umiejętności młodej doświadczeniem kadry banku lub przyszłych pracowników banku reprezentującej wszystkie obszary działalności banku.

Zobacz rozmowę z laureatem BANRISK >>>

Zakres tematyczny gry:
-Wprowadzenie do zagadnień zyskowności banku:
Rozpiętość stopy procentowej; Zarządzanie marżą; Zarządzanie luką; Kapitał banku a zyskowność: dźwignia; Emisja akcji; Dywidenda; Podatki; Koszty pozaodsetkowe; Prowizje i opłat
- Poznaj swój bank: analiza wyników:
Zyskowność; Adekwatność kapitałowa; Zwrot na kapitale
- Określ strategię i cele swojego banku:
Hurtowa; Detaliczna, Uniwersalna; Źródła i wykorzystanie funduszy; Koszt funduszy; Raport ekonomiczny i analiza; Przegląd kredytów i depozytów; Cele kredytowe; Cele depozytowe; Równowaga w prognozie luki; Pozycja konkurencyjna na rynku
- Zarządzaj swoim bankiem:
Otoczenie banku: gospodarcze, prawne, legislacyjne, rynek, konkurencja; Obszary kontrolowania zysku: wycena produktów, polityka kredytowa, struktura    kapitałowa i budżetowanie, transakcje na papierach wartościowych, rozwój sieci, zatrudnienie i polityka wynagrodzeń, reklama i promocja, inwestycje, zabezpieczenie ryzyka (hedging);
- Zaprezentuj swój bank: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: Przyjęta strategia; Realizacja; Wyniki: wskaźniki finansowe, cen akcji na giełdzie, wartość dla akcjonariuszy (SHV)

Przebieg gry:
Każdy zespół zarządza odrębnym, wirtualnym bankiem. Banki działają we wspólnym środowisku ekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Uczestnicy otrzymują obszerny podręcznik, wzorcowe formularze decyzji i raportów wynikowych oraz materiały dodatkowe. Główna część gry odbywa się za pośrednictwem niniejszego portalu gry.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę zakończonej w kwietniu 2014r. XI edycji Konkursu.

Odrębnie jest realizowany projekt Konkurs BANRISK - Liga Akademicka, nieodpłatne szkolenie wyłącznie dla studentów. Więcej na stronie www.szkola-ryzyka.pl

Patron

  

OrganizatorPatroni medialni